K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SPES BIP
SPES BIP
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.09.2017, zmieniona z powodu:
  Akturalizacja

  Pomoc publiczna dla SPES

  W roku 2017:

  1. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 479.880,00 zł.
  2. Ze środków Miasta Katowice na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 53.319,90 zł.
  3. Ze środków Miasta Katowice na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej - 60.000,00 zł.
  4. Ze środków Wojewody Śląskiego na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej - 12.000,00 zł.

  W roku 2016:

  1. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 479.880,00 zł.
  2. Ze środków Miasta Katowice na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 53.319,90 zł.
  3. Ze środków Miasta Katowice na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej - 30.000,00 zł.
  4. Ze środków Wojewody Śląskiego na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej - 18.000,00 zł.
  5. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego Stowarzyszenia SPES, przy ul. Bałtyckiej 47f, 40-778 Katowice” - 170.000,00 zł.

  W roku 2015:

  1. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 461.880,00 zł.
  2. Ze środków Miasta Katowice na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - 51.319,80 zł.
  3. Ze środków Miasta Katowice na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej - 60.000,00 zł.

  Na stronie http://www.spes.org.pl/co-robimy/sprawozdania-roczne dostępne są szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata ubiegłe, w których dostępne są dane na temat udzielonej SPES pomocy publicznej.
   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Weronika Palowska
  Publikacja dnia: 26.09.2017
  Podpisał: Weronika Palowska
  Dokument z dnia: 26.09.2017
  Dokument oglądany razy: 1692
Stowarzyszenie SPES Katowice